Fotografie zonder professionele modellen
Voor Windpark Nijmegen-Betuwe maakte ik in 2014 en 2015 campagnefoto's. Het doel van de campagne was het binnenhalen van 2 miljoen euro d.m.v. minimaal 1000 certificaten (aandelen) van particulieren. Hiervoor hebben we foto's gemaakt van personen die zelf ook betrokken waren bij het windpark. Dus echte mensen die geen ervaring hebben met model staan voor een fotoshoot.
We hebben ze gefotografeerd op herkenbare plekken in Nijmegen die we het beste vonden passen bij een innovatief project als een windpark. Op die manier konden (potentiële) leden zich identificeren met de campagne. Daarnaast zijn er grafische elementen toegevoegd die te maken hebben met een windpark.
Communicatieprijs Nijmegen
De campagne is ontstaan door samenwerking van zelfstandige professionals, freelancers en vrijwilligers uit Nijmegen. Hiermee is een integrale campagne gecreëerd waarbij gebruik is gemaakt van online (website, social media, nieuwsbrief) en offline (posters, flyers, brochures) middelen. Resultaat: er werd ingeschreven op 1300 aandelen voor 3,2 miljoen euro. Hierdoor heeft de campagne in 2016 de Communicatieprijs Nijmegen gewonnen.

Grafisch Ontwerp: Studio Anders.

You may also like

Back to Top